NDT inspektør og kontrollør • Vinde TT

NDT inspektør og kontrollør

Grunnet vekst i lokalmarkedet søker vi inspektører som ønsker å jobbe i vår avdeling for NDT og kvalitetskontroll.