Helsefagarbeidere • Oksenøya sykehjem

Vi setter standarden for fremtidens eldreomsorg!

Oksenøya sykehjem er landets mest moderne sykehjem og skal sette en standard andre vil prøve å følge. Her jobber vi kunnskapsbasert og strukturert etter prinsippene innen personsentrert omsorg, og vi har kvalitet som førende ambisjon for alt vi gjør. Målet vårt er at hver enkelt beboer skal ha et meningsfullt og helsefremmende liv, uansett funksjonsnivå. Nå søker vi etter dyktige og motiverte helsefagarbeidere som vil bli en del av våre fagteam. Er du en av dem? 

Søk nå!
Background image