Helsefagarbeidere • Oksenøya sykehjem

Vi setter standarden for fremtidens eldreomsorg

Oksenøya sykehjem er landets mest moderne sykehjem og skal sette en standard andre vil prøve å følge. Her jobber vi kunnskapsbasert og strukturert etter prinsippene innen personsentrert omsorg og har kvalitet som førende ambisjon i alt vi gjør. Målet vårt er at hver enkelt beboer skal ha et meningsfullt og helsefremmende liv, uansett funksjonsnivå.

Nå søker vi etter dyktige og motiverte helsefagarbeidere til å bli en del av våre fagteam. Er du en av dem? 

Background image